DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Demiryoluyla aşağıda belirtilen sınır geçişleri ile doğrudan uluslararası yük taşımacılığı yapılması mümkündür.

- Kapıkule sınır bağlantılı, Bulgaristan'a ve Bulgaristan üzerinden diğer Avrupa ülkelerine,
- Uzunköprü üzerinden, Yunanistan'a ve Yunanistan ilerisindeki ülkelere,
- Kapıköy sınır bağlantılı, İR'a ve sonrasındaki Orta Asya ülkelerine,
- Islahiye sınır bağlantısı ile Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a,
- Nusaybin sınır bağlantısı ile yine Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a.
Demiryolu taşımacılığının diğer taşıma modlarıyla rekabet edebilmesi ve alternatif bir taşıma sistemi olarak uluslararası yük taşıma pazarından hak ettiği taşıma payını alabilmesi için çeşitli taşımacılık projeleri geliştirilerek uygulamaya konulmaktadır.

Avrupa Ülkeleri İle Demiryolu Taşımacılığı;

Ülkemiz ile Sırp Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Makedonya, İngiltere, İspanya, Yunanistan, İsveç, Norveç, Hırvatistan, Slovenya, Almanya, Avusturya, Lüksemburg, İtalya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Fransa, Belçika, Bosna Hersek Cumhuriyeti arasında demiryolu ile yük taşımacılığı yapılması mümkündür.
Ülkemiz ile Avrupa Ülkeleri arasında demiryolu ulaşımı, Türkiye ile Bulgaristan arasında Kapıkule Sınır garı, Türkiye ile Yunanistan arasında Pityon (Uzunköprü) sınır garı üzerinden ayrıca Ülkemiz ile Romanya Demiryolları arasında imzalanan anlaşmalara göre, Derince limanımızla Romanya'nın Köstence Limanları arasında oluşturulan feribot hattı ile sağlanmaktadır.

Konteyner Blok Tren İşletmeciliği;

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında konteyner kullanılarak ve blok tren işletmeciliği ile taşıma yapılmakta, bu sayede taşıma süresi ve navlunda rekabet yaratılarak demiryoluyla kapıdan kapıya taşıma yapılması da gerçekleştirilmektedir.

Ortadoğu Demiryolu Taşımaları;

Ülkemizden İR, Suriye ve Irak'a demiryolu ile yük taşımacılığı yapılmaktadır. Bu ülkelerden Irak'a her türlü eşyanın taşınması mümkündür.

Ülkemiz ile Ortadoğu ülkelerine yapılan taşımalar Türkiye -İR arasında Kapıköy sınır garı , Suriye-Türkiye arasında Meydanekbez (İslahiye),Nusaybin sınır garları, Türkiye-Irak arasında Nusaybin Sınır garı üzerinden Suriye transit geçilerek sağlanmaktadır.

BDT Ülkeleri Demiryolu Taşımaları;

Ülkemizden BDT Ülkelerine ve BDT Ülkelerinden Ülkemize demiryolu ile yük taşımacığı üç şekilde sağlanmaktadır. Bu taşımaların gerçekleştirilmesinde Ülkemiz ile BDT Ülkeleri arasında tarife birliği bulunmadığından, Romanya, Bulgaristan veya İR'da göndericiler tarafından bir forwarder kullanılması gerekmektedir.

1-İR ÜZERİNDEN YAPILAN TAŞIMALAR;

Ülkemiz ile BDT Ülkeleri demiryolu hat açıklıklarının farklı olması nedeniyle İran ile Türkmenistan sınırında bulunan Saraks garında vagonların dingillerinin değiştirilmesi yada vagonların aktarma edilmesi gerekmektedir. Ülkemizden BDT Ülkelerine yapılacak taşımalarda TCDD vagonu kullanılması halinde TCDD vagonlarının dingillerinin değiştirilememesi nedeniyle Saraks istasyonunda BDT vagonlarına aktarma edilme zorunluluğu vardır.Ülkemizden BDT Ülkelerine yapılacak taşımalarda Kuruluşumuzun Uluslar arası Taşımalara açık herhangi bir garından TCDD vagonlarına veya Van'a kadar getirilecek BDT vagonlarına yükleme yapılabilmektedir. Van'dan BDT vagonlarına yükleme yapmak isteyen göndericilerin Hareket Dairemize yükleme gününden en 7 gün öncesinden yazılı olarak başvurmaları yeterlidir. BDT vagonlarının yapılış özellikleri bakımından ebatlarının büyük olması nedeniyle BDT Ülkelerinden Ülkemize yapılacak taşımalarda kullanılan BDT vagonları ancak Van garına kadar gelebilmektedir. Van garın ilerisine BDT Ülkelerinden yapılacak taşımalar İR veya Van garında Kuruluşumuz yada İR Demiryollarına ait vagonlara aktarma edilmek zorundadır.

İSTANBUL-ALMAATA BLOK KONTEYNER TRENİ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) şemsiyesi altında Güney Avrasya koridoru üzerindeki ülkelerin demiryolu idareleri (Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgısiztan, Kazakistan) ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul (Haydarpaşa)-Tahran-Taşkent-Almaata (Kazakistan) ve İstanbul (Haydarpaşa)-Türkmenistan konteyner tren seferleri başlatılmıştır.
TR - Thr-Taşkent-Almaata (Kazakistan) konteyner treni,
TR- Türkmenistan konteyner trenide hareket etmektedir.

TRENİN TEKNİK VE İŞLETME ŞARTLARI :

TAŞIMA ŞEKLİ :

- Blok Konteyner teşkiline; Marşandiz (Ankara) Garından yükleme yapılabileceği gibi, Alsancak (İzmir) ve Mersin'den yüklenecek konteyner vagonlarının eklenmesi mümkündür.
- Konteynerler, farklı hat açıklıklarından dolayı Sarakhs (İR /Türkmenistan) sınır istasyonunda aktarılmakta, Boji değişimi yapılmamaktadır.
- 40 ayaklık konteyner yüklemelerinde konteynerin ağırlığı maksimum brüt 35 tonu geçemez.
- Konteynerlerin kabulü ve sevkıyatı için Haydarpaşa- Sarakhs (İR) arasında CIM taşıma belgesi, Sarakhs-Almaata arasında ise İR'da SMGS taşıma belgesi düzenlenmektedir. - Vagona en az 40 ayak veya 2 x 20 ayak konteyner yüklenmektedir.
- TCDD’nin kendine ait konteyneri bulunmamaktadır. Konteynerlerin taşıtıcılar tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
- Taşıma süresi yaklaşık 15 gün olarak planlanmıştır. (TR-Almatı)

ÖDEME SİSTEMİ

- Ülkemiz çıkışlı ihraç eşyası yüklü konteynerler ile ülkemiz çıkışlı kombine transit taşımalarda Türkiye parkuru ve Sarakhs'a kadar olan İR parkuru taşıma ücret ve ek masrafları çıkış garında göndericiden tahsil edilmektedir.
- Sarakhs'tan varışa kadar olan ücretler, varış garında alıcı tarafından veya bir ülke demiryolunun anlaşması bulunan nakliyeci firmalar tarafından ödenmektedir. - Ülkemize gelen blok konteyner trenler için; çıkış garından Kapıköy sınırına kadar olan bölüm, çıkışta gönderici tarafından veya her ülke demiryolunun anlaşması bulunan nakliyeci firmalar tarafından ilgili demiryolu idaresine ödenmektedir.
- Kapıköy sınırdan varışa kadar olan bölüm ise, varış garında alıcı tarafından ödenmektedir.

İRTİBAT TELEFONLARI:

Bu tren için daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız lütfen aşağıdaki e mail, telefon ve faksları not alınız:
Tel: (0.216 ) 574 39 10
Faks: (0.216) 574 39 19
Mail: maviyol@maviyol.net

1- 2-)BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN TAŞIMALAR:

Ülkemiz ile Bulgaristan Demiryolları arasında imzalanan anlaşma ile Varna Feribot hattı ile Bulgaristan üzerinden Ukrayna Demiryolları’na ait vagonların Edirne Garımıza kadar gelmesi sağlanmıştır.
BDT Ülkelerinden ülkemize veya ülkemizden BDT ülkelerine yapılacak taşımalarda kullanılan Ukrayna vagonlarının yapılış özellikleri bakımından ebatlarının büyük olması nedeniyle bu vagonlar Edirne’ye kadar gelebilmektedir. Edirne garının ilerisine yapılacak taşımalarda eşyaların Edirne garında TCDD vagonlarına aktarılması gerekmektedir.
Edirne veya Kapıkule garından BDT Ülkelerine yapılacak taşımalarda göndericinin Hareket Dairemize yazılı talepte bulunması yeterlidir. Başvuru örneği aşağıda gösterilmiştir.

3-) ROMANYA ÜZERİNDEN YAPILAN TAŞIMALAR:

Ülkemizden BDT Ülkelerine veye BDT Ülkelerinden Ülkemize yapılacak Demiryolu taşımacılığı Romanya Moldova ve Ukrayna sınırında vagonları aktarma edilmesi ile mümkün olmaktadır.

Orta Asya'ya Blok Konteyner Taşımacılığı:

Son zamanlarda uygulamaya konulan bir projeyle ilk etapta Orta Asya ülkeleriyle Türkiye arasında ve bilahare Avrupa bağlantısını sağlayacak olan blok konteyner tren işletmeciğine başlamıştır. Söz konusu blok konteyner treni, belli bir programa bağlı olarak işletilecek olup, taşıma süresi ve ücreti yönünden diğer taşıma modlarıyla rekabet edebilecek düzeydedir.

Demiryolu Bağlantılı Transit Taşıma Kombinasyonları:

Demiryolu taşıma sistemi kullanılarak diğer taşıma modlarıyla bağlantılı olarak da taşıma yapılması mümkündür. Bu taşımalar TCDD tarafından işletilen ve demiryolu bağlantısı bulunan (Haydarpaşa, Alsancak, Mersin, Bandırma Samsun, Derince, İskenderun) limanlar bağlantısıyla denizyolu-demiryolu, bunun yanı sıra karayolu-demiryolu bağlantılı kombine transit taşımacılık yapılması mümkündür.
Kombine taşımacılık şekliyle, Avrupa ülkeleri ile Yakın Doğu ülkeleri veya Orta Asya ülkeleriyle alternatif bir taşıma koridoru oluşturulması ve uzun mesafeli taşımalarda avantajlı bir taşımacılık yöntemini oluşturmaktadır.
Ayrıca, Kuruluşumuz vagon parkında bulunan değişik tipteki vagonlarla ihracat ve kombine transit eşya taşımacılığı da yapılabilmektedir.

Demiryolu Bağlantılı Alternatif Taşıma Sistemleri:

Demiryollarıyla Derince ve Köstence limanı bağlantılı çalışan tren ferisiyle Romanya'ya ve Romanya ilerisindeki ülkelere taşıma yapılması mümkündür.

Navlun Uygulamalarındaki Yenilikler

Kuruluşumuz tarafından, demiryolu ile yük taşımacılığının arttırılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde, uluslararası eşya tarifesi kapsamında değişik oranlarda indirim uygulanmaktadır. Bu sayede demiryolu taşımasında navlun yönünden diğer taşıma yollarıyla rekabet ortamı sağlanması amaçlanmaktadır.

4- ) İSTANBUL ALMAATA BLOK KONTEYNER TRENİ:

MAVİYOL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK, TCDD'NİN TANIMIŞ OLDUĞU İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE; HAMMADDEDEN MAMUL MADDEYE, YEDEK PARÇADAN OTOMOBİLE, GIDADAN BEYAZ EŞYAYA, GENİŞ VAGON PARKIMIZLA TAŞIMALARINIZI, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİYLE, DÖRT MEVSİM 365 GÜN GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

BLOK TRENLE TAŞIMA

Mevcut taşıma kapasitemizin en iyi şekilde kullanılarak daha hızlı ve etkin bir taşımacılık yapılması amacıyla yük taşımacılığında Blok Tren İşletmeciliği yapılmaktadır.

ULUSLAR ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI :

Ülkemizden karşılıklı olarak Avrupa ülkeleri, Orta doğu ülkeleri ile BDT ülkelerine yük taşımacılığı yapılmaktadır.

İSTANBUL-ALMAATA BLOK KONTEYNER TRENİ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) şemsiyesi altında Güney Avrasya koridoru üzerindeki ülkelerin demiryolu idareleri (Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgısiztan, Kazakistan) ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul (Haydarpaşa)-Tahran-Taşkent-Almaata (Kazakistan) ve İstanbul (Haydarpaşa)-Türkmenistan konteyner tren seferleri başlatılmıştır.

VAGON TİPLERİ :

G / TİPİ VAGON
HABİS KAYAR YAN DUVARLI KAPALI
S / PLATFORM VAGON
E / YÜKSEK KENARLI VAGON,
KRV PLATFORM VAGON,
F / YÜKSEK KENARLI VAGON,
ZA / SIVI TAŞIMAYA MAHSUS SARNIÇLI VAGON